Historisch Nieuw-Weerdinge

Grepen uit het verleden van de Drentse veenkolonie Nieuw-Weerdinge


Colofon
   

1 Historisch Nieuw-Weerdinge is een particulier initiatief, zonder winstoogmerk.
De gedachte achter de site is om (oud) bewoners, bewoners van nu maar ook zij die toevallig deze site tegenkomt te laten zien hoe Nieuw-Weerdinge is verandert sinds ze opgericht in 1872.

Wij zouden graag zien dat bezoekers zelf meedoen door het insturen van verhalen en foto's met zoveel mogelijk gegevens.

2 Door de samenstellers is al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat mogelijke rechten van derden, zoals bijvoorbeeld auteursrechten, ten aanzien van het in de website getoonde materiaal worden geschonden. Mocht dat toch het geval zijn, dan wordt men verzocht contact op te nemen met de beheerder van de site via het mailadres redactie@historisch-nieuw-weerdinge.nl 

3 Hetzelfde geldt als u aanvullingen op het getoonde wilt te geven.

4 Mocht u op of aanmerkingen hebben op de redactionele inhoud van de site stuur dan een mail naar de redactie. Voor technische fouten of onvolkomenheden stuurt u dan een mail naar de webmaster. Gaarne exact aangeven waar de fout zich exact bevind, dan wordt het zo spoedig mogelijk hersteld

Redactie:        B. Barenkamp        redactie@historisch-nieuw-weerdinge.nl
Webmaster:    E.J. de Vries          webmaster@historisch-nieuw-weerdinge.nl