Historisch Nieuw-Weerdinge

Grepen uit het verleden van de Drentse veenkolonie Nieuw-Weerdinge


Buurten - Roswinkelerveen
 
Het veenschap Roswinkelerveen werd op 3 maart 1906 opgericht en was 1258 ha. groot. Gelegen in de marke van Roswinkel ontstond er zuid-westelijk van dit zanddorp de jongste veenkolonie van de gemeente Emmen. In 1904 werd er over de exploitatie van het Roswinkelerveen de eerste vergadering gehouden. In die vergadering werd een commissie benoemd voor de opriching en reglementering van het veenschap. Deze commissie ging spoedig te werk zodat al in 1906 het plan van aanleg en heet reglement werden goedgekeurd.

In dat zelfde jaar werd een bestuur verkozen en in 1907 werd een begin gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden. In 1933 waren alle hoofdkanalen voltooid, evenals de daarlangs lopende zandwegen, bruggen en sluizen.

 

Bouw van een sluis in het Eerste Kruisdiep in 1916.
De foto's zijn afkomstig uit het archief van de aannemer
Broersma te Harlingen. Na overlijden van Broersma is zijn archief opgeruimd waarbij foto’s boven water kwamen.

Op één foto stond een waterschapswoning tevens winkel met in de voorgevel de letters V en R. Deze staan voor Veenschap Roswinkelerveen.

Het Oude Schuttingskanaal, het Nieuwe Schuttingskanaal en het
Verbindingskanaal zijn ongeveer tussen 1915 en 1920 gegraven. De bouw van de sluis was nodig om toegang te krijgen via Hoofdwijk 10 (Eerste Kruisdiep) tot het gebied Roswinkelerveen.

De woning (Eerste Kruisdiep WZ 184) is gebouwd in 1915, het staat er nog nu geheel verbouwd. De woning en sluis liggen net op het gebied van Roswinkel. Vroeger was de naam van dit gebied
Roswinkelerveen


Op deze foto kijkt u op het Eerste Kruisdiep vanaf de sluis richting
Weerdingerkanaal.

Aan beide zijden van het kanaal zijn al enkele huizen gebouwd. Vanaf Eerste Kruisdiep OZ waren 5 kanaaltjes gegraven tot aan de Wisseldijk.

Eén had verbinding met de Meijersmarke. Het gebied tussen de kanaaltjes noemden we een plaats en die plaatsen waren weer
toegankelijk door een klein draaibruggetje.

Op iedere plaats stonden één of meerdere woningen, die in de vijftiger jaren van de vorige eeuw afgebroken zijn.

Hieronder nog enkel foto's van deze sluis in aanbouw.

 
   

De leerlingen van de zondagsschool aan de Winkelseweg, van Gjalt Hietkamp. De foto is gemaakt in 1941.

Op de foto staan:

Eerste rij: niet bekend, Mannie Camies,Grietje Rengers,Gerrit Rengers,nb,Cornelia Kok,Henk Faber?, Jantje Moesker, niet bekend, Trientje Hilgen, niet bekend, Annie Hilgen, Geertje Santing, Willem Hilgen, Camies, Mans Hilgen, Aaltje Smidt, Camies.

Tweede rij: Wob Santing, Hennie Kuiper, Gerrit Kuiper, Tienie Barenkamp, niet bekend, niet bekend, Faber, Gjalt Hietkamp, Jobke Karel, Boukje Karel, Coba Lutje, Sjoukje Veldhuis, Elze Veldhuis, Wijnhold Barenkamp, Berend Barenkamp, Geertje Rengers.

Derde rij: Derk Lutje, niet bekend, niet bekend, Alie Hilgen, Stientje Santing, Annie Santing, Hillie Santing, Trientje Bults, Sientje Barenkamp, Grietje Camies, Roelie Hummel, niet bekend.

Vierde rij: Wob Barenkamp, Dientje Eikens, Eikens,Moesker, Mans Faber, Harm Gringhuis, Lammert Lutje, Klaas Veldhuis, Hilgen, Harm Meijering, Jans Kuiper, Jans Hilgen?, Berend Rengers.

Vijfde rij: Tienie Santing, Jantje Hilgen ,Jantje Hilgen, Annie Santing, Sientje Ottens, Lammie Veldhuis.

 

In het veengebied van het Roswinkelerveen bevond zich een school, OLS II Roswinkel. Hieronder enkele foto's van deze school.

OLS school 2 Roswinkel bevond zich in het veengebied van het Roswinkelerveen, langs het Roswinkelerkanaal ("Schoolwijk") heeft 200 meter van het Oude Schuttingskanaal, richting het Nieuwe Schuttingskanaal, een houten schoolgebouw gestaan. De school is rond 1915 gebouwd en is in de jaren 60 van de vorige eeuw afgebroken. Het is toen herbouwd als buurthuis aan 't Stad in Roswinkel.

De eerste hoofdonderwijzer was meester Pijnakker. Vervolgens hebben voor de klas gestaan als hoofdonderwijzer danwel onderwijzer(es):

Meester Breedland    
Meester Klein   Juffrouw Luinge
Meester Voortman   Juffrouw Veenekant-Bolwijn
Meester Kinds   Juffrouw Meier
Meester Slachter    
Meester Wachters   Brei juffrouw Hummel-Santing
Meester Achttien    
Meester Brinks    
Meester Weerman    
Meester Winkelman    
Meester Haasebroek    

Een schoolfoto daterende uit 1926 van school II gelegen op het Roswinkelerveen. Van de personen op de foto zijn een aantal namen bekend:

Voorste rij: Nb ,Schut,Schut,Dokter,Dokter,Geert Smit ,nb.Wobbechien Smit,nb.

Tweede rij: Op stoel Dientje Smit, Jannes Santing, Rieks Santing, David Bos,Heino Schut,nb,nb,Matje Bos,nb,nb.

Derde rij: Nb, Pieter Vondel, Geert Oldenburger, Pop Oldenburger, nb, Jans Smit, nb, nb, nb, Juffrouw van Rooyen, handwerkjuffrouw Anne Hummel-Santing.

Vierde rij: Nb, Klaas Smit, nb, nb, nb, Brouwer.

Vijfde rij: Meester Klein, meester Pijnacker, Zus Veen, Jantje de Vries, nb, Annegien Smidt, Tjaake Dokter, Geertje Smit, de Vries, Leentje Oldenburger.

 

Schoolfoto van school II uit 1930, klik op de foto voor een vergroting

 

School II in het jaar 1939

Bovenste rij: Klaas Veldhuis, Jan Popken, Harm Meijering, Jan Trip, Pop Goeree, Reindert de Vries, S Kameling, Derk Luttje, Berend Habing, Jans de Vries

Tweede rij: Juffrouw Luinge, Iempie Kies, Sjoukje Veldhuis, Treerke (Zussie) Vondel, Stientje Goeree, Mientje Kies, Antje Meijering, Lenie Trip, Trientje van de Tuik, Hillie Santing, Marie Popken, Annie Santing, meester Slachter

Derde rij: Annie ter Heiden, Hillie Habing, Lammie Veldhuis, Hennie Huizing, Trientje Bults, Hennie Kuiper, Liesje van Rijn, Tienie Santing, Wennie Schoonbeek, Tienie van der Tuik, Trientje Velling

Vierde rij: Appie Veling, Harm Kies, Geert Hendriks, Harm Santing, Klaartje Hendriks, Grietje Bos, Cornelia Kok danwel Hennie Veling

Vijfde rij: Jan Dijk, Wim Vondel, Hendrik Waninge, Lammert Luttje, Jans Kuiper, Gerrit Kuiper, Okkie de Vries, Geert Eekhof of Geert Waninge, Poppe Dijk, Jan Santing, Jansie Bos.

 

Schoolfoto van school II uit 1948 met daarop:

Eerste rij: Jantje Hilgen, Matje Duursma nb, Catrienes Hendriks,nb,Jan Karel,nb,Geert Ottens,Thomas Boelen, Jetje Veling.

Tweede rij: Handwerkjuf Anne Hummel, Grietje Kies, nb, Poppe Bakker,Willem Bouland, Anno Hilgen, Hilgen, Derk Gelijk, Jan Luttje, Bé Barenkamp, nb, nb.

Derde rij: Meester Achtien, Trientje Faber, Fenna Bults, Henk Oosting, Jan Hilgen, Jan Santing, Derk Dijk, nb, nb, Berend Wilken, Karst Kies, Sietse Klein, nb, Antje de Roo, meester Brink.

Vierde rij: nb, nb, Hendrik Veltrop, Jasper Meiering, Clara Hendriks, Ester v.d. Heide, nb, Trientje Hilgen, Coba Luttje, Hennie Veling, Berendiena Dokter, Tienie Gelijk, nb, Jetje Breider.